Zaznacz stronę

Odrzucenie spadku jest czynnością względnie prostą. Jeżeli jednak posiadamy małoletnie dzieci – sprawy się komplikują. W wyniku odrzucenia spadku przez rodziców powołanymi do spadku zostają ich dzieci. Co prawda, niezłożenie oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się jednak z koniecznością sporządzenia spisu inwentarza spadku, co nie jest korzystne w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą jedynie długi.        

Rodzic, który chce złożyć w imieniu małoletniego dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku musi dochować odpowiednich formalności. Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą majątku małoletniego wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do właściwego sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego.

Wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania małoletniego (tj. miejsca zamieszkania rodziców). W ustaleniu właściwego sądu może pomóc nam wyszukiwarka sądów.


Opłata sądowa za złożenie przedmiotowego wniosku wynosi 40 zł. Można uiścić ją poprzez zamieszczenie znaczka opłaty skarbowej na wniosku lub poprzez przelanie środków na odpowiednie konto sądu i załączenie potwierdzenia dokonania przelewu.

Postanowienie wyrażające zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego uprawomacnia się w terminie 14 dni od dnia wydania lub zawiadomienia wszystkich uczestników postępowania. Klauzulę stwierdzającą prawomocność można uzyskać sądzie, który wydał postanowienie. Po dopełnieniu powyższych formalności każdy z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka może odrzucić spadek w jego imieniu w dowolnej Kancelarii Notarianej na terenie całej Polski. wzór wniosku

.doc

wzór wniosku

.pdf

przykład

.pdf