Zaznacz stronę
Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zaczyna się od dnia, w którym przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że małoletni jest powołany do spadku. Najczęściej jest to dzień, w którym rodzic odrzucił spadek po wspólnym przodku. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku. W związku z powyższym, okresu od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądowego wyrażającego zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, nie wlicza się do sześciomiesięcznego terminu przewidzianego w art. 1015 §1 Kodeksu cywilnego. Należy pamiętać, że powyższe nie wynika bezpośrednio z przepisów, a jest to jedynie wskazów wyrażona w orzecznictwie Sądu Najwyższego, które nie jest źródłem prawa. Dlatego, w sytuacji powołania do spadku małoletniego, nie należy zwlekać z podjęciem odpowiednich działań.